top of page

הדרכות בטיחות

השלב הבא בהדרכות עובדים

הדרכת עובדים באמצעות מציאות מדומה ורבודה מעלה את שביעות הרצון ומעורבות העובדים תוך כדי הטמעה מהירה ועמוקה של תכני הלימוד.

ההדרכות ניתנות במגוון שפות ונושאים, בין השאר: זיהוי סיכונים בסביבה תעשייתי, הפעלת דפיברילטור, החייאה, חבישה, הפעלת מטף ועוד.

bottom of page