top of page

 יתרונות מוכחים - XR

אמור לי ואשכח, למד אותי ואזכור, שתף אותי ואלמד" - בנג'מין פרנקלין"

תמונה 2.png

שיטות הלימוד המסורתיות של כיתה ומרצה עברו טלטלות עזות בשנים האחרונות עם  התגברות הסחות הדעת הטכנולוגיות, הירידה בקשב והריחוק החברתי.

אחד הכלים החזקים שנוצרו לאחרונה המציאות המדומה אשר מאפשר ללמד כל אחד בקצב שלו תוך כדי ניתוק מהפרעות חיצוניות, סביבת תרגול מלאה ועוטפת והתנסות פיזית בחומר הלימוד.

מחקר שביצעה פירמת PwC  ב-2020  מצא מספר תובנות משמעותיות לגבי הערך שבלמידה באמצעות מציאות מדומה:

 

ניתן ללמד את העובדים פי 4 יותר מהר באמצעות מציאות מדומה

בכל עובד מושקעות שעות רבות של לימוד והדרכה, דבר העולה לארגון כסף רב וזמן עבודה, כאן הדרכות VR יכולות לעזור. שעתיים של הדרכה מסורתית יכולות להיות מוחלפות ב-30 דקות של הדרכת VR.

 

זמן להשלמת הדרכה

לגבי יעילות של הדרכה באמצעות מציאות מדומה (VR) בהשוואה ללמידה מסורתית בכיתה ולמידה מתוקשבת (e-learning), נמצא כי העובדים אשר למדו במציאות מדומה הם:

PwC-Circle.png

כיתה
שעתיים

הדרכה מתוקשבת
45 דקות

VR
29 דקות

X4

לומדים מהר יותר מאשר בכיתה

275%

בעלי בטחון עצמי רב יותר ליישום החומר הנלמד

X3.75

מחוברים יותר לתוכן מאשר תלמידים בכיתה 

X4

מרוכזים יותר מאשר בהדרכה מתוקשבת 

bottom of page