top of page

סימולטור צמ"ה

אימון שימוש בציוד מכני הנדסי במגוון תרחישים

סימולטור שנבנה על פי כללי הפיזיקה להדמיה מלאה של שימוש בכלי צמ"ה במגוון תרחישים ושינויי מזג אוויר. המערכת ניתנת להפעלה כמערכת שולחנית ניידת או סימלטור מלא 4D המורכב על מרכב הידראולי.

Picture1.jpg
bottom of page