top of page

טיפול בפוביות באמצעות חשיפה

מערכת מציאות מדומה עבור מטפלים שפותחה ע"י מומחים בתחום הפסיכיאטריה והפסיכולוגיה.

המערכת מאפשרת מגוון רחב של טיפולי חשיפה לחרדות עם יכולת גבוהה של המטפל להשפיע ולקבוע את עוצמת החשיפה באופן הדרגתי.

עד היום טופלו אלפי מטופלים ברחבי העולם בהצלחה רבה, בין השאר ב-

  • חרדה מטיפולים רפואיים

  • הפרעות אכילה

  • אגרופוביה

  • חרדה חברתית

  • PTSD

  • OCD

  • התמכרויות

bottom of page