top of page

מעבדה ביולוגית

תרגול עבודה במנדף ביולוגי BLS2

הדרכה שפותחה ע”י ה-CDC לתרגול עבודה במעבדות ביולוגיות BLS 2. תרגול מעשי של:

- שימוש בציוד מגן אישי 

- הפעלת ובדיקת מנדף

- חיטוי מנדף

- עבודה נכונה עם גורמים ביולוגיים

- טיפול בשפך ביולוגי

bottom of page