top of page

תרגול מיומנויות רכות

מערכת חדשנית המאפשרת לכל אחד, לתרגל באופן אישי, בסביבה בטוחה, מיומנויות רכות וקונפליקטים.

התרגול מבוצע מול אוואטרים אשר מופעלים ע"י שחקנים ומערכת AI, כך שהתרגול אינו לינארי ובסופו הלומד מקבל משוב וחניכה.

פירמת PwC ביצעה מחקר ב-2020 לגבי למידה של מיומנויות רכות באמצעות המערכת, מסקנות המחקר הן חד משמעיות:

bottom of page